چهارگوشه - معرفی استان ها و شهر های ایران و جاذبه های توریستی

کچک جینار با هنرمندی خانم سیرغانی وتصویر همیشه ماندگاراستودیو جام جم اسفراین آقایان رضایی و حقانی -97