چهارگوشه - معرفی استان ها و شهر های ایران و جاذبه های توریستی

تدریس ریاضی پایه نهم فصل سوم درس 3 پارت دوم مبحث همنهشتی مثلثها مدرس:مهرنوش جوکار