چهارگوشه - معرفی استان ها و شهر های ایران و جاذبه های توریستی

در روزگاری که وسایل ارتباط جمعی دامنه ارتباطات را تنگ کرده‌اند، وجود سینما می‌تواند یک عامل تقویت روحیه جمعی برای یک تجربه جمعی باشد. این مهم اما در شهر سقز وجود ندارد و جای خالی آن به شدت احساس می‌شود.