چهارگوشه - معرفی استان ها و شهر های ایران و جاذبه های توریستی

همه ما نمایندگان مسئولیم. باید ضرب الاجل تعیین کنیم. این که وزیر بیاید در کمیسیون وعده بدهد و برود کاری درست نمی شود. پ.ن: نمایندگان محترم آزموده را آزمودن خطاست. روحانی و دولتش کدام وعده را عمل کردند که این دومیش باشد. با هر روز تاخیر استیضاح مهلت می دهید نقشه های شوم خود را برای این ملت بیشتر پیاده کنند. آیا وقت آن نیست که با وفق فرموده حضرت آقا وظایف قانونی خود را محکم انجام دهید تا مردم تفاوت مجلس انقلابی را بفمند و امیدشان نا امید نشود؟ #استیضاح_روحانی #محاکمه_روحانی #مجلس_انقلابی ️کانال #دکتر_جا