چهارگوشه - معرفی استان ها و شهر های ایران و جاذبه های توریستی

اینجا #استان_کرمان - #بردسیر - آرامگاه آقا سید محمد ( #پیر_جار_سوز ) . خرداد 99 { #پیر_جارسوز در قرن 7 در بردسیر می زیست. برخی بر این باورند ک اینجا در گذشته #آتشکده بوده است ک پس از شکست #ایران از عربها و #مسلمانها اینجا رها شد و چند سال پس از آن جایگاه و نیایشگاه بینشمندها شده است و پس از مرگشان در همینجا ب خاک سپرده می شدند} #زرتشتی #kerman #کرمان #bardsir #هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #صداپیشه #صدا_پیشه