چهارگوشه - معرفی استان ها و شهر های ایران و جاذبه های توریستی

دکتر حسن روحانی رئیس جمهور: وزیران خارجه و راه برای تبدیل سومار به یکی از مرزهای تجاری ایران با عراق تلاش کنند