چهارگوشه - معرفی استان ها و شهر های ایران و جاذبه های توریستی

در این برنامه دومهمان از استرالیا دارن وباهم صحبت میکنن جالبن