چهارگوشه - معرفی استان ها و شهر های ایران و جاذبه های توریستی

جاهای دیدنی شهر ترکالکی ، برنامه بهار کارون ، شبکه خوزستان ۱۳۹۴