چهارگوشه - معرفی استان ها و شهر های ایران و جاذبه های توریستی

دمام زنی و عزاداری هیات های شادگان در روز عاشورا در مورخ ۱۷ اردبیهشت ۱۳۷۷