چهارگوشه - معرفی استان ها و شهر های ایران و جاذبه های توریستی

نمیدونم چرا ولی ایتالیا به طرز عجیبی از بقیه تیم ها در مود داستانی قوی تر بازی می کند.در این بازی یکی از بهترین گل های سوباسا را زدم.