چهارگوشه - معرفی استان ها و شهر های ایران و جاذبه های توریستی

اجرای زیبای قنبر نارویی (بندر عباس، دوهزار)