چهارگوشه - معرفی استان ها و شهر های ایران و جاذبه های توریستی

بازار سنتی کباب بناب میزبان مارک وینز بود. از صبح تا شب تو بازار تبریز بودیم ولی بلافاصله رفتیم سمت بناب. خیلی خسته بودیم ولی به محض دیدن این بازار همه خستگی‌مون فراموش شد. فکر کنم بیست سیخی زد بر بدن ولی همچنان بیشتر می خواست. دم بر و بچ کبابی های راسته بازار بناب گرم. کارتون حرف نداشت. اینجا کبابی گلها در راسته بازار شهر بناب تلفن:۰۹۹۰۱۷۵۵۲۸۹ ۰۹۲۲۱۷۰۳۱۴۷