چهارگوشه - معرفی استان ها و شهر های ایران و جاذبه های توریستی

مستند شهید حمید محمدزاده از شهر ترکالکی تهیه و تولید : بهمن ماه ۱۳۹۴ کاری از گروه : روایت حماسه و ایثار شهر ترکالکی و روای حمید حسن زاده و سایت شهدای شهر ترکالکی باتشکر و سپاس از خانواده محترم شهید حمید محمدزاده