چهارگوشه - معرفی استان ها و شهر های ایران و جاذبه های توریستی

لزوم تغییر رویکرد اجرایی سیستم‌های مجازی با شیوع ویروس کرونا تبریز- فرماندار اسکو گفت: شیوع ویروس کرونا لزوم تغییر رویکرد اجرایی در سیستم‌های مجازی را می‌طلبد که این نرم افزار سها نیز یک گام کوچک برای تحقق گام دوم انقلاب به شمار می‌رود.