چهارگوشه - معرفی استان ها و شهر های ایران و جاذبه های توریستی

تبریز امروز: گوشت ها روی سیخ تازه و داغ کباب می شدند و در آب های چرب خودشان را قرار گرفته و با گوجه فرنگی و فلفل سرو می شوند. این ترکیب آسمانی بود ، برخی از بهترین و خالص ترین کباب هایی که من در هر نقطه از جهان چشیده ام. تازگی از یک طرف ، و دوباره ، بافت خرد شده دستی گوشت همه تفاوت را ایجاد می کند. بناب ، ایران ، واقعاً پادشاه کباب دگوشتر ایران است! این را مارک وینز بعد از خوردن کباب در بناب نوشته است ...