چهارگوشه - معرفی استان ها و شهر های ایران و جاذبه های توریستی

شهر قطرویه مرکز شهر قطرویه از توابع شهرستان نی