چهارگوشه - معرفی استان ها و شهر های ایران و جاذبه های توریستی

وضعیت کنونی کارون واقعا جای بسی تاسف داره