چهارگوشه - معرفی استان ها و شهر های ایران و جاذبه های توریستی

خانه تاریخی باغ ملک یکی از آثار به جا مانده تاریخی در شهرری است. این خانه قاجاری که سبک زندگی شاهزادگان آن روزگار را به نمایش می‌گذارد در اثر بی توجهی رو به تخریب است.