چهارگوشه - معرفی استان ها و شهر های ایران و جاذبه های توریستی

کتاب- انیمیشن آش شلغم داستان های کهن همواره درس های زیادی برای آموختن به همراه داشته است. در این اپلیکیشن کاربر می تواند صدای خود را ضبط کرده و به جای صدای قصه گو قرار دهد. همچنین امکان پخش داستان به صورت خودکار وجود دارد. Download links: https://itunes.apple.com/us/app/ash-shlghm/id907043457?mt=8