چهارگوشه - معرفی استان ها و شهر های ایران و جاذبه های توریستی

دکتر فاطمه مرادی متخصص طب ایرانی در برنامه انارستان شبکه تماشا در مورد نان و چگونگی تشخیص نان سلام صحبت می کنند. دکتر مرادی پزشک و متخصص طب ایرانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران هستن