چهارگوشه - معرفی استان ها و شهر های ایران و جاذبه های توریستی

با صدای دلنشین استاد قدرت جمالپور