چهارگوشه - معرفی استان ها و شهر های ایران و جاذبه های توریستی

کباب بناب کبابیه که باید خودت بری گوشت خوب بخری و بدی برات با ساطور خورد کنن. چرخش نکنین که اصالت خودش رو از دست می ده. موقعی که مارک وینز داشت می رفت پرسیدم اگر دعوتت کنم که بیای ایران فقط بریم بناب و کباب بخوریم میای؟ که جواب مثبت بود. چهار کیلو گوشت گرفتیم و علاوه بر خوردن با اکثر افرادی که جمع شدن تقسیمش کردیم. من مسئول گرفتن لقمه برای همه بودم واقعا این کباب نداریمه و متاسفانه بعضی از کبابی ها به این برند آسیب می زنن. اینجا کبابی گلها در راسته بازار شهر بناب تلفن:۰۹۹۰۱۷۵۵۲۸۹ ۰۹۲۲۱۷۰۳۱۴۷