چهارگوشه - معرفی استان ها و شهر های ایران و جاذبه های توریستی

این بزرگوار آموزش موسیقی را با صبوری و آرامش بی حدشان به سایر اعضای گروه در گرگان آغاز کرده اند.