چهارگوشه - معرفی استان ها و شهر های ایران و جاذبه های توریستی

خانه باغ ملک یکی از آثار به جا مانده تاریخی در ری است. این خانه قاجاری که سبک زندگی شاهزادگان آن روزگار را به نمایش می‌گذارد در اثر بی‌توجهی رو به تخریب است.