چهارگوشه - معرفی استان ها و شهر های ایران و جاذبه های توریستی

در روزهای اخیر لاشه صدها ماهی تلف شده در رودخانه سقز و در محدوده پل قه‌وخ مشاهده شده است. مطابق روال معمول، ادارات مرتبط با موضوع، این اتفاق را به یکدیگر حواله داده و هنوز دلیل اصلی موضوع مشخص نشده نیست.