چهارگوشه - معرفی استان ها و شهر های ایران و جاذبه های توریستی

تلاش شرور سابقه دار برای گروگان گیری ۲ شهروند، با حضور به موقع پلیس اسفراین ناکام ماند و در نهایت این فرد به هلاکت رسید.