چهارگوشه - معرفی استان ها و شهر های ایران و جاذبه های توریستی

این موشک کروز ایرانی توسط یمن به نیروگاه هسته ای امارات شلیک شد . امارات بعد از این شلیک تصویری از نیروگاه اتمی را پخش نکرد