چهارگوشه - معرفی استان ها و شهر های ایران و جاذبه های توریستی

برای آماده کردن این شورنخود متفاوت و اعلی هراتی شما نیاز دارید به : ۵۰۰ گرم نخود یک‌ عدد پیاز چهار دندانه سیر نمک و‌بیکنگ‌ سودا این ریسیپی اصیل شور نخود هرات باستان است.