چهارگوشه - معرفی استان ها و شهر های ایران و جاذبه های توریستی

برای اطلاعات بیشتر : https://ketabshow.com فیلم کامل نطق میان دستور دکتر سارا فلاحی در مجلس شورای اسلامی (سی ام مهر ماه هزار و سیصدو نود و نه)