چهارگوشه - معرفی استان ها و شهر های ایران و جاذبه های توریستی

کجا دشمن به ما گفته است که پراید بنجل ۸ میلیونی را ۱۳۰ میلیون به مردم بفروشیم و کک وجدان هیچ مسئولی نگزد! کجا دشمن خارجی گفته که بورس را به قتلگاه سرمایه های مردم بدل کنیم! مقایسه کنید با نطق نمایندگان زن مجلس قبل همچون #پروانه_سلحشوری که دغدغه‌اش سفر به جام جهانی بود و فاطمه حسینی هم که نگم