چهارگوشه - معرفی استان ها و شهر های ایران و جاذبه های توریستی

وعی از کباب کوبیده منسوب به شهر بناب در استان آذربایجان شرقی می باشد. این کباب از گوشت تازه و چربیدار گوسفند، در اندازه ای بسیار بزرگ تر از کباب کوبیده معمولی تهیه می شود. هر پرس این نوع کباب بر خلاف کباب کوبیده معمولاً یک سیخ است. شهرت کباب بناب به دلیل اندازه بزرگتر آن نسبت به سایر کباب ها٬ کیفیت گوشت مصرفی٬ و نحوه فراوری آن است. @chanalgood