چهارگوشه - معرفی استان ها و شهر های ایران و جاذبه های توریستی

مهندس رضا سالمی عضو شورای شهر ابوحمیظه در گفتگوی ویدیویی با سوسنگرد نیوز در مرز چذابه : اگر مقام معظم رهبری روحی له فدا دستور دهند، اجازه دهند ، نه فقط داعش بلکه کلیه کسانی که بخواهند بین مسلمین اختلاف می افکنند را به خاک خون می کشانیم.