چهارگوشه - معرفی استان ها و شهر های ایران و جاذبه های توریستی

دانش آموزان شلوغ مدرسه راهنمایی شهید توکل قلاوند شهر بیدروبه- چقدر سر کلاس این بچه ها شیطون بودند و نمیتونستند آروم بایستند امیدورام روزی همه اشون از مردان موفق جامعه باشند.