چهارگوشه - معرفی استان ها و شهر های ایران و جاذبه های توریستی

یازدهم خرداد براثر جاری شدن سیل و تگرگ شدید در شهرستان خدا آفرین دو نفر مصدوم و یک نفر قوت شدند.