پایگاه خبری کلانشهر - جوان ۲۷ساله بر اثر تصادف در کمربندی شهر پره سر رضوانشهر جانش را از دست داد.

پایگاه خبری کلانشهر - جوان ۲۷ساله بر اثر تصادف در کمربندی شهر پره سر  رضوانشهر جانش را از دست داد.