عکس/ سیل زندگی مردم آق قلا را برد

عکس/ سیل زندگی مردم آق قلا را برد