زلزله 3.9 ریشتری کانی سور در کردستان را لرزاند -

زلزله 3.9 ریشتری کانی سور در کردستان را لرزاند -