حادثه مرگبار در ساختمانی در رباط کریم | کشته و مصدومیت ۱۸ نفر در پی ریزش ساختمان - همشهری آنلاین

حادثه مرگبار در ساختمانی در رباط کریم | کشته و مصدومیت ۱۸ نفر در پی ریزش  ساختمان - همشهری آنلاین