معرفی شهردار جدید شهر دیزج دیز خوی | خبرگزاری صدا و سیما

معرفی شهردار جدید شهر دیزج دیز خوی | خبرگزاری صدا و سیما