وضعیت آق‌قلا و ۳۷ روستای آن همچنان بحرانی است - ایسنا

وضعیت آق‌قلا و ۳۷ روستای آن همچنان بحرانی است - ایسنا