برگزاری مسابقات تکواندو روستای دزج شهرستان دهاقان » هیات ورزش های بومی محلی استان اصفهان

برگزاری مسابقات تکواندو روستای دزج شهرستان دهاقان » هیات ورزش های بومی محلی  استان اصفهان