سالادشبیه انسان

سالادشبیه انسان

1K

سالادشبیه انسان

طرزتهیه. سیب زمینی -گیلای-ذرت وبقیخ رادرشکل بالا ببیمید خیلی خوش مزه است استفاده کن...

سالادشبیه انسان

سالادشبیه انسان طرزتهیه. سیب زمینی -گیلای-ذرت وبقیخ رادرشکل بالا ببیمید خیلی خوش مزه است استفاده کن

نظرات دوستان در مورد سالادشبیه انسان نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت این غذا را بپزد.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.