خنکی

خنکی

1.3K

خنکی

اسمش لرزونک است و برای خنکی و شادی است و بیشتر در تابستان درست میشود....

خنکی

خنکی اسمش لرزونک است و برای خنکی و شادی است و بیشتر در تابستان درست میشود.

نظرات دوستان در مورد خنکی نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت این غذا را بپزد.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.