حلیم بادمجان اصفهانی

حلیم بادمجان اصفهانی

1.4K

حلیم بادمجان اصفهانی

این غذا هنگام سرو باید کش بیاید و یکی از نشانه های خوب پخته شدن این غذا کش آمدن آن است که در نتیجه ی * استفاده از گوشت گردن می باشد....

حلیم بادمجان اصفهانی

حلیم بادمجان اصفهانی این غذا هنگام سرو باید کش بیاید و یکی از نشانه های خوب پخته شدن این غذا کش آمدن آن است که در نتیجه ی * استفاده از گوشت گردن می باشد.

نظرات دوستان در مورد حلیم بادمجان اصفهانی نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت این غذا را بپزد.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.