استیک بوقلمون

استیک بوقلمون

1.2K

استیک بوقلمون

یه سبک جدیدی از پخت گوشت بوقلمون...

استیک بوقلمون

استیک بوقلمون یه سبک جدیدی از پخت گوشت بوقلمون

نظرات دوستان در مورد استیک بوقلمون نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت این غذا را بپزد.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.