استیک بوقلمون

استیک بوقلمون

817

استیک بوقلمون

یه سبک جدیدی از پخت گوشت بوقلمون...

استیک بوقلمون

استیک بوقلمون یه سبک جدیدی از پخت گوشت بوقلمون

نظرات دوستان در مورد استیک بوقلمون نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت این غذا را بپزد.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.