آش گوشواره

آش گوشواره

1.5K

آش گوشواره

یک از آشهای معروف منطقه آذربایجان و قفقاز آش گوشواره است....

آش گوشواره

آش گوشواره یک از آشهای معروف منطقه آذربایجان و قفقاز آش گوشواره است.

نظرات دوستان در مورد آش گوشواره نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت این غذا را بپزد.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.