آش شلغم

آش شلغم

1.5K

آش شلغم

آش شلغم یکی از اشهای معروف ایرانی است ....

آش شلغم

آش شلغم آش شلغم یکی از اشهای معروف ایرانی است .

نظرات دوستان در مورد آش شلغم نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت این غذا را بپزد.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.