تاس کباب

تاس کباب

991

تاس کباب

تاس کباب از آن نوع غذاهاییست که مثل یک اتفاق خاص در خانه است، باید همه مواد آن تازه و یک جورهایی حاضر باشند. مثلاً گوجه فرنگی پلاسیده و سفید یا سیب زمینی جوانه ...

تاس کباب

تاس کباب تاس کباب از آن نوع غذاهاییست که مثل یک اتفاق خاص در خانه است، باید همه مواد آن تازه و یک جورهایی حاضر باشند. مثلاً گوجه فرنگی پلاسیده و سفید یا سیب زمینی جوانه زده و کهنه و هویج پلاسیده، به درد آن نمیخورد! تاسکبابی که بوی آن، کل خانه را بگیرد و همسایهها سرک بکشند که به هر بهانهای شده یک کاسه از آن را بگیرند. باید موادش بکر باشد، تا عطر آن عالم و آدم را خبر کند، که «آی مردم، امروز ناهار تاسکباب داریم!»

نظرات دوستان در مورد تاس کباب نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت این غذا را بپزد.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.