چوار

چوار

168

چوار

چوار شهری در استان ایلام ایران است. چوار مرکز بخش چوار در شهرستان ایلام است. زبان مردم شهر چوار کرد هستند و به زبان کردی جنوب...

معرفی شهر چوار

چوار شهری در استان ایلام ایران است.

چوار مرکز بخش چوار در شهرستان ایلام است.

زبان

مردم شهر چوار کرد هستند و به زبان کردی جنوبی تکلم می کنند.

منابع

  • اطلس گیتاشناسی استان‌های ایران. تهران: مؤسسهٔ جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی. ۱۳۸۳.

خاطرات شما از سفر به چوار نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.