معرفی و اطلاعات کامل شهر چناره

840

چناره

چـِناره شهری است در استان کردستان در غرب ایران. این شهر مرکز بخش سرشیو شهرستان مریوان است. جمعیت جمعیت این شهر در سرشماری سال ۱۳۹۵، ب...

معرفی شهر چناره

چناره

چـِناره شهری است در استان کردستان در غرب ایران. این شهر مرکز بخش سرشیو شهرستان مریوان است.

جمعیت

جمعیت این شهر در سرشماری سال ۱۳۹۵، برابر با ۴۵۵ نفر بوده است.

در قدیم

لغتنامه دهخدا به نقل از جلد پنجم فرهنگ جغرافیایی ایران می‌نویسد: چناره دهی است از دهستان سرشیو بخش مریوان شهرستان سنندج که در ۳۲ هزار گزی شمال خاوری دژ شاهپور و ۶ هزارگزی شمال ویله واقع است. کوهستانی و سردسیر است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. آبش از رودخانه کویله. محصولش غلات، لبنیات و حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راهش مالرو و سخت‌گذر است.

منابع

  • نام شهردار، مختصات و ارتفاع

خاطرات شما از سفر به چناره نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.